projekty partnerzy wykonawcy realizacje katalogi kontakt

12 274 08 22pon-pt od 8:00 do 15:00
sobota po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu
nowości parterowe z poddaszem drewniane murowane małe średnie duże wszystkie
Szukaj
Więcej...

Szukaj projektów

Powierzchnia: 10-350 Szerokość działki: 30 m

Technologia

murowana drewniana

Rodzaj domu

parterowy z poddaszem podpiwniczony

Garaż

brak z grażem / wiatą
Wyświetl pasujące projekty
Więcej ustawień

Co zawiera projekt?

Zamówiony u nas projekt gotowy otrzymacie Państwo w komplecie składającym się z trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Prawo budowlane - tekst jednolity, Dz. U. 2020 poz. 1333).

Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego składa się z:

 • opisu architektonicznego zawierającego m.in. opis przyjętych rozwiązań, zestawienia powierzchni (użytkowej, zabudowy, netto), kubatury oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego składa się między innymi z:

 • rzutów kondygnacji użytkowych (parteru i jeśli występują: poddasza, piętra, piwnic)

 • rzutu dachu

 • przekroi poprzecznych i ewentualnie podłużnych

 • elewacji

 • zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Ponadto projekt gotowy obejmuje trzy egzemplarze opracowań branżowych stanowiące części projektu technicznego, a mianowicie:

 • projekt konstrukcji

 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

 • projekt instalacji centralnego ogrzewania

 • projekt instalacji gazowej (jeżeli występuje)

 • projekt instalacji elektrycznej i odgromowej

Część opisowa projektu technicznego składa się z:

 • opisu konstrukcyjnego zawierającego m.in. opis materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne, obliczenia statyczne wraz z przyjętymi obciążeniami, zestawienia drewna konstrukcyjnego i zestawienie stali
 • opisu instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, gazowej (jeżeli występuje), elektrycznej i odgromowej precyzującego przyjęte w tych branżach rozwiązania, sposób wykonania instalacji i zapotrzebowania na poszczególne media

Część rysunkowa projektu technicznego składa się między innymi z:

 • rzutu fundamentów
 • rzutów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji
 • rysunków niezbędnych elementów konstrukcyjnych, zbrojenia płyt oraz innych elementów żelbetowych
 • rzutu więźby dachowej
 • rzutów instalacji centralnego ogrzewania oraz schematu technologicznego kotłowni (jeżeli występują)
 • rzutów instalacji wod-kan
 • rzutów oraz rozwinięcia instalacji gazowej (jeżeli występuje)
 • rzutów instalacji elektrycznej
 • schematu tablicy TM
 • rzutu instalacji odgromowej

Do dokumentacji dołączone są projektowana charakterystyka energetyczna, kopie uprawnień oraz przynależności do izb zawodowych projektantów oraz standardowa zgoda na zmiany w projekcie. Projekty dostarczamy w estetycznych i trwałych teczkach (pudełkach), które w trakcie budowy mogą służyć do przechowywania zatwierdzonego projektu i innych dokumentów budowy.

Projekt gotowy nie może stanowić samodzielnej podstawy do zgłoszenia budowy bądź złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Wykorzystanie projektu gotowego w celu dokonania takiego zgłoszenia wymaga przeprowadzenia przez uprawnionego architekta jego adaptacji. W rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego i opracowujący projekt zagospodarowania działki uważany jest za projektanta danego budynku - nawet jeśli nie wprowadza żadnych zmian do projektu gotowego. Architekt adaptujący dokonuje analizy zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZT). Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w dniu zgłoszenia chęci budowy lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do urzędu odpowiedzialność ponosi autor adaptacji. Obowiązki wynikające z tytułu sprawowania funkcji projektanta w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane przejmuje autor adaptacji. Należy pamiętać, że gotowe projekty domów objęte są prawem autorskim. Projekt gotowy można wykorzystać tylko do jednorazowej adaptacji dla budowy jednego budynku.

Podstawowe pojęcia:

Powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów.

Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wewnątrz pomieszczeń budynku liczona w świetle wykończonych ścian. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w pomieszczeniach na poddaszu (tj. ze skosami) powierzchnia użytkowa:

 • powyżej 2,2m jest liczona w 100%,
 • pomiędzy 1,4m a 2,2m w 50%,
 • poniżej 1,4m nie jest brana pod uwagę.

Powierzchnia gospodarcza - powierzchnia pomieszczeń gospodarczych.

Powierzchnia netto - suma powierzchni wszystkich pomieszczeń mierzona na poziomie podłogi w świetle wykończonych ścian.

Kubatura budynku - objętość budynku liczona łącznie z przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi (ścianami, stropami i dachem).

Wysokość kalenicy - wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy (poziomy odcinek dachu na styku połaci dachowych).

Kąt nachylenia dachu - kąt nachylenia zasadniczych połaci dachowych.

Minimalne wymiary działki - minimalne odległości budynku od granicy działki zasadniczo wynoszą:

 • 4 m w przypadku ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi
 • 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych

Ustalając minimalne wymiary działki należy uwzględnić wymogi określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy oraz przepisy regulujące odległości między budynkami , a także zasady ochrony przeciwpożarowej.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania naszych Klientów. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies. Kliknij w ten komunikat aby zaakceptować i zamknąć.